ประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างการถ่ายภาพผลตรวจ ATK
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕