ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอทราบผลสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวันประกาศผลสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสินและระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน