ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวันประกาศผลสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การเลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 แผนผังที่นั่งสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาโท

*ข้อแนะนำในการค้นหารายชื่อ ให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนแล้วจึงเปิดไฟล์ดังกล่าว และกดปุ่ม Ctrl+F พิมพ์รายชื่อที่ต้องการค้นหา*
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖